Ibsa Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa irraa kenname.

“Rakkina Polotikaa Itoophiyaa fi Bu’uura Furmaatasaa
(Civil Political Discourse for Ethiopian Peoples)
Raafama Siyaasaa yeroo ammaa Itiyoophiyaan Keessa galtee jirtuu fi addatti immoo rakkoolee walxaxoon Oromiyaa keessatti mul’achaa jiran Oromiyaa dirree jeequmsaa fi lolaa taasisuun tasgabbii dhabsiisuu qofa utuu hin taane, Itiyoophiyaa badii keessaa hin baane keessa seensisaa jira. Mootummaan Naannoo Oromiyaa bulchiinsa yeroo muddamaa(state of emergency) jala jira. Rakkinni siyaasaa yeroodhan furamuu dhabuu irraa kan ka’e caasaan mootummaa durii caccabee jira. Yeroo ammaa Oromiyaa keessa rakkina ummataa kan furu qaamni bulchiinsaa filatame hin jiru. Ummatni yoo ajjeefame, yoo saamame, yoo qabeenyaan isaa barbadaawe bakka itti iyyatee furmaata argatu dhabee jira. Kuni yoo akkasitti itti fufe rakkinni kana caalu dhufuu danda’a. Kanatti dabalee humnootni adda addaa socho’uun diigumsa Oromiyaa fi rakkina keessaa bahuu hin dandeenyee fi booda gara itti qabnu wallaallu keessa nu galcha jennee amanna.

Continue reading

The Fundamental Solution to Ethiopian Politics – New Approach

OCT 9

 

[VOL – October 08,2020] The current political crisis in Ethiopia, specially, that of Oromia, are not only meant to make Oromia war and insecure zone; rather, driving Ethiopia to irreversible misery. Oromia Regional State is under the State of Emergency. Because of the failure to timely solve political crisis, the former government structure is already broken down. Currently, there is no elected administrative organ expected to solve problems of the people. There is nowhere the people go and complains for solution even when: killed, robbed and their property are destructed. If this continues, the worse would follow. In addition, we hope that operation of various forces contributed for Dissolution of Oromia, and further aggravated not to come out of those chaos. Finally, this will inevitably mislead our way. Continue reading