Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Sadaasa 4,2016

cropped-qeerroo-edit.jpg

Furmaatni Tokkichi Warraaqsaa FXG Daran Jabeessu Dha

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Mudde 4,2016

Finfinnee

Haala Yeroo Oromiyaan Keessa Jirtuu fi Hiraarsaa fi Shoroorkeessa Waraanni Wayyaanee maqaa State of Emergency jedhuun waraana biyyarratti labsee yakka duguuginsa Sanyii (Genocide) dalagaa jiruu ilaalchisuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo furmaatni tokkichi Warraaqsaa FXG daran jabeessudha jechuun Ibsa Waliigalaa fi Waamichaa qabsoo uummata Oromoo fi saboota Cunqurfamoof dabarse!!

Mootummaan Abbaa irree Wayyaanee afaan qawweetti malee olaantummaa Uummataa fi olaantummaa seeraatti kan hin amannee ta’uun uummata biyyattiif haa hafuu addunyaa biyyaa lafaaf mirkanaa’ee jira. Uummatni Oromoo akeekaa Sochii Warraaqsaa Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaggeessuu waliin hiriiruun mirga isaa akka kabachiifachuu danda’uu amanee hirmmaannaa guddaa gochuun bara Ebla 2014 Addatti Sochii Warraaqsaa Qeerroo bilisummaa Oromoo qabsiise irraa qooda olaanaa bahachuun Oromiyaa keessatti tokkummaa isaa jabeeffachuun addatti Sadaasa 12,2015 Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG dhoosuun godinaalee Oromiyaa cufa keessatti Sochii warraaqsaa waggaa tokkoo guutuuf utuu wal irraa hin kutiin mirga isaaf falmachuun wareegama qaalii kanfalaa kan jiruun hanga ammatti ilmaan Oromoo badii tokko malee gaaffii mirgaa karaa nagaa gaggeeffamaa jiruutti waan hirmaatanii mirga isaaniif falmataniif lubbuun İlmaan Oromoo 2500 olitti lakka’amuu Waraanaa Continue reading

MAALIIF WAL SAKAALLAA?

Noolee Buttaatiin

Barreessaa dhugaa baasa!Yeroon kun yeroo itti diinaan wal aansoo wal qabaa jirrudha.Haa ta’u malee adeemsi fi matabowwuun karaa miidiyaa hawaasaa deemaa jiru kan diinni nu godherra kan nuti wal godhuuf deemnutuu fi kan kalees dukkanatti nu naqe caalaatti ammammoo hallayyaa qilee gadi fagoo taatetti Oromoo naquuf jedha!

Yaa Oromoo barreeffama yeroo darbee tokko irratti Oromoon bara Gadaa wal arrabsoo qaba wal arrabsoon kun garuu abbaan fedhe utuu hin taane, walaannaa ykn Foolleetu mirga kana qaba.Kunis hanga Gadaan sun sagal bulee Korma moosisutti ta’uu yaada kana dhiyeesseen ture.

Amma arrabsoo fi jette jetteen kun namoota muraasaan deemaa kan ture ta’ullee,hayyoota namoota qaroo kan ofiin jechaa turan itti dbalamaa jru.Kana kan fide kana sana,obsa walii qabaadhaa,irra walii darbaa,alagaatu kana godha abalutu sana godha jechaas turreerra.Garuu hawaasi keenya keessumaa kan biyya hambaa jiraattan maaltu akkas isin godhe?

Tarii namooti bu’uura waan kanaa oomishan ergamtoota diinaa fi ta’uu baatus, dhaga’ama mataa ofii kan barbaadan fedhii dhuunfaa ofii kan dursanii fi namooti inaaffaan guutaman waan kana oomishanii hawaasa keenya Uummata Oromoo waliin diruutti jiru. Continue reading

Biiroo Barnoota Oromiyaa

Sadaasa 4,016

Oromiyaa keessatti barattooti hedduun gara mooraa yuuunibarsiitotaa seenanii barnoota gargaraa applied dhaan eebbifamu

Barattooti kun dameewwan barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa irratti eebbifaman heedduun isaanii rakkoo hojidhabdummaa keessa jiru.

Dhiyeenya kana naannoo Magaalaa Finfinnee fi Finfinnee keessatti yaada isaanii hatuuf ergamtuun wayyaanee OPDOn magaalota Buraayyuu fi Sabbataatti barattoota kana dorgomsiisuun ji’oota lama kan ta’u deebii tokko malee yuunibarsiitii Finfinnee Kiiloo jahaatti erga qormaata qoreen booda callisee qormaaticha harkatti qabatee,tooftaa itti gama tokkoon Qeerroo tasgabbeessan se’ee kaa’ee ture. Continue reading

United Nations Grants Oromia Support Group Australia the UN Special Consultative Status

Posted August 30, 2016 by Adi Agimba

Oromia Support Group Australia (OSGA) has received UN special consultative status, a significant achievement for the NGO. The status allows the organisation to attend UN conferences and circulate statements at the Economic and Social Council (ECOSOC).

“It’s very exciting for us because we were just dreaming of getting at this stage and it has been our wish for almost 10 years,” Marama Kufi, leader of OSGA, told Diaspora Action Australia (DAA) in a recent interview.

It wasn’t an easy path for the Oromia community in Australia to get the highest status granted by the United Nations to NGOs.

The road to consultative status was a long one. OSGA first sent the application in 2009, the decision for which was postponed twice. It persevered through long silences and continued requests for updates.

Marama recalls DAA’s constant encouragement through those tough times: “DAA invested a lot of energy, advice and consultation without hesitating. When we sometimes didn’t hear anything from the UN about our application, DAA would give us encouragement and motivation.”

It was not until July of this year that the organisation received the ECOSOC’s final decision. Continue reading

%d bloggers like this: