Barattooti Kamiinuu Moraa University Gadhiisanii Akka Bahan Ajaji TPLF irraa Kenname(Adaamaa)

(Gabaasa Qeerroo Adaama,Waxabajjii 25,2011) Mootummaa TPLFn Sochiin barattoota Oromoo yaaddoo itti tahee akka cinqaa jiru beekamaadha.Sochiilee barattoota maqaan Qeerroon qindaayee jiru kana fashalchiisuuf jecha,barattota Oromoo yeroo adda addaatti dararaa akka turan eenyu irraa iyyuu dhokataa miti. Warraaqsa yeroo ammaa Qeerroon eegale tasgabbeessuu sababa jedhuun ergamee bulaa Wayyaanee kan ta’e Junediin Saddoo yeroo gara gara mooraa University Adaamaatti argamuun nu doorsisaa ture. Kanas tahee qabsoon miga saba ofii fi abbaa biyyummaa falmachuun takkaa adda cite hin dhaabbanne.

Yeroon amma baatii Waxabajjii 2011 kana keessa qormaati xumuramuuf yeroo jennutti ergamee bultootaa fi qondaaloti TPLF mooraa University Adamaa seenuun barattooti yeroo gannaa keessa akka naannoo warra isaaniittii hin galleef jecha hundi barattootaa seminaarri baatii tokkoof waan isinii kennamuuf jecha guyyaatti qarshii isinii kaffallee,nyaataa fi bultii isin dandeenyee naannoo ZUWAAYII fi MAQALEETTI seminaara isinii kennina,suursaa keessan afur afur mootummaatti kennaa, jechuun barattota walitti qabanii dirqisiisaa turan,barattooti abshaalummaa Wayyaanee waan irratti baraniif diddaa guddaan dura dhaabbatan.

Haala kanatti milkaawuu kan dadhabde Wayyaaneen guyyaa kaleessaa barattoota hunda fi mooraa san humna waraanaan callisiisuun filmaata president Uni filla jechuun filmaata irra erga ooltee booda “Barattooti kamiinuu yeroo gannaa keessa mooraa University keessatti hafuu akka hin dandeenye,sababaan isaa ammoo University-n baajeta waan hin qabneefi” kan jedhu ajaja maxxansan.

Sochii dargagooti biyyoolessaa kan dimokraasii fi bilisummaa( Qeerroon) taasisaa jiru barattoota naannoo university lee irraa arihuun hin dhaabbatu,barataan hund hawaasa isaa fi ummata isaa keessa waan jiruuf qabsoon itti fufa gabroomsaanis ni kufa kan jedhu murtoo waan ofitti fudhatee jiruuf bakka jirru hundatti diina keenya hirriba dhorkuun Oromiyaa irratti akka bargagnee bilisummaa magarsinu abdii keenya kan jedhuun Qeerroon University Adaamaa beeksisanii jiru.

Qabsoon itti fufa!Gabroomsaan ni kufa!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s