ONN

ONN:Haala Oromiyaa Kessatti Deemaa Jiru Laalchisee Marii Bal,aa Ogeessa Dinagdee fi Xiinxalaa Siyaasaa Gaanfa Afrikaa fi Ethiopia Dr.Rundaasaa Asheetee Waaliin Goonee Jirru Hordofaa.

TV Gaadisa Dhugaa Gaaffiif Deebi Dr. Gizaachoo Tessoo Waliin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s