Godina Arsii Aanaa Siree Keessatti Guyyaa Har’aa Suuqonni Hedduu Cufamanii Jiru.

19961639_453593855000411_3107518186520498612_nAdoolessa 15,2017. Godina Arsii Aanaa Siree keessatti Guyyaa har’aa Suuqonni cufaa oolanii jiru. Tilmaama gatii kan galii gibiraa jechuun waajjirri Galii Aanichaa maxxanseen wal qabatee daldaltoonni hojii dhaabanii jiru Waraanni wayyasnees magaalicha keessa deemee ummanni dirqamaan akka suuqii daldalaa isaanii banan furqamsiisuf tattaafachaa jiraachuu maddeen keenya magaalaa Siree gabaasanij jiru.

20108357_448266848888094_2018729140264253968_nGama biraan Gibirri Wayyaanen Ummatarraa waggaa 26 guutuu saamaa baate Maqalee misoomsaa turee jechutti jiru jiraattonni Magaalaa Ginniir.Ummanni Godina Baalee Magaalaan Gindhiir gibira jettanni Ummata keenna nurraa hin burjaajessinaa jechuun ergamtoota wayyaanee Afaan qabachiisaa jiru.Gibirri hanga har’aa magaalaa tanaa walitti qabdan magaalaa tam misoomsaa ture? Finfinneedha moo maqaleedha Maqalee akka taate eennumtuu hin beeka qotee bulaaf daldalaa kamuu akka magaalaa kanaatti gibira humnaa ol itti fe’uu mitii hanguma duraan kaffalchiiftan sanuu yoo gaafattan hin qaanoftanii ammaan booda yoo nageenna ummataati kan yaaddan ta’e oduu gibiraa tana nurraa laaffisaa jechuun OPDO qaanessaa jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s