Godina Shaggar Bahaa Bulchiina Magaalaa Bishooftuu Keessatti Lammiilee Oromoo Lafa Isaanii Irraa Buqifamaniif Durgoo Firaashaa fi Hamsoolaa Kennaa Jiru.

20046622_457269151306225_2006176066813522930_nAdoolessa 15,2017/ Godina Shaggar Bahaa Bulchiinsa Magaalaa Bushooftuutti Wayyaaneen Ummata Oromoo wlafaaf qabeenya isaanii irraa saamtee kaan investaraa biya alaatif kaan Wayyaanotaaf ciccirtee.qooddee Amma Ummata harka qalleeyyiif ispoonsarummaa warshaalee biiraa irraa arganneen Ansoolaa, Firaasha, Fi Uffata gara garaa kenninaaf jedhee itti 19989382_457268417972965_513564312999603726_ngaafatamaan waajjira Hojjataaf Hawaasummaa Obbo Baayisaa Waarii ummata keenna cinaa jirra ummanni keennas nu cinaa haa jiraatu ammaan booda jiraattonni hundi namoota akkanaa kana qarqaruuf akka dirqama qabu fi karaa ittiin buusii buuftaniif irratti haala mijjeessaa jirra jechuu.Saamicha maallaqaa karaa hundaan itti fufaa jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo Bushooftuu gabaasanii jiru.

Kana malees gama biraan Godina Arsii Lixaa Magaalaatti Sambata har’aa Mormiin Sababa Gibiraatif ka’uutu mala jechuun wayyaaneen waraana konkolaataa Oraalii 3 Sadih Ganama Subiin magaalatti gadi nayxee waraanni Meeshaaa hidhatee magaalaa keessa deddeemee ummata sodaachisaa jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo Aanaa Dodolaa gabaasanii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s