Wayyaaneen TPLF Oromiyaa Guutuu Keessatti Walgahii Jechuun Ummata Cinqaa Jira.

Caamsaa 10/2017 Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti Koonfirasii Dargaggootaa Saglaffaa 9ffaa Jechuun Namoota OPDOf Amanamoo ta’an Akka Godinaalee Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti Dargoota mariisisaniif leenjiin kennamaafii jiraachuun dhagayamee jira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: