3 thoughts on “Seenaa Gabaabaa Ummata Oromoo

  1. Haalli yeroon amma biyyi Oromiyaa keessa jirtu daran nama gaddisiisa.Warreen lukkee wayyanee taatee dhiiga obbolewwan keenyaa dhugdee barte har’as of baruu dhiiftee karaa itti daran dhugduuf haala mijeeffataa jirti.Isa kanaan dura motummaan nama nyaataan wayyannee dargaggeessa Oromoo miliyeenaan lakka’amaan hoji dhabaa godhee ture,gaafa FXG’n itti cimee jedhu kanaan booda qeerroof qarshii biliyoona 10’n ramadneerra jetterratti baatii amajjii hanga waxabajjiitti biliyoona 5 gad dhiifne jetturratti karaa ittiin qeerroo kiyyeeffaturratti shira danuu xaxaa jirachuun isaanii beekameerra.Kanaafuu qeerroon keenya martuu of eegannoo guddaan akka sochonuun dhaamsa dabarsa.

    • Haalli yeroon amma biyyi Oromiyaa keessa jirtu daran nama gaddisiisa.Warreen lukkee wayyanee taatee dhiiga obbolewwan keenyaa dhugdee barte har’as of baruu dhiiftee karaa itti daran dhugduuf haala mijeeffataa jirti.Isa kanaan dura motummaan nama nyaataan wayyannee dargaggeessa Oromoo miliyeenaan lakka’amaan hoji dhabaa godhee ture,gaafa FXG’n itti cimee jedhu kanaan booda qeerroof qarshii biliyoona 10’n ramadneerra jetterratti baatii amajjii hanga waxabajjiitti biliyoona 5 gad dhiifne jetturratti karaa ittiin qeerroo kiyyeeffaturratti shira danuu xaxaa jirachuun isaanii beekameerra.Kanaafuu qeerroon keenya martuu of eegannoo guddaan akka sochonuun dhaamsa dabarsa.injiifaanoon taan ummataa oromoot, gadaan gadaa bilisummati, qeerroo oromoo mootummaa wayyanee sodaaf bodatii hidebi’uu

      2017-01-27 2:04 GMT+04:00 QEERROO :

      > Yohanis Taresa Bako commented: “Haalli yeroon amma biyyi Oromiyaa keessa > jirtu daran nama gaddisiisa.Warreen lukkee wayyanee taatee dhiiga > obbolewwan keenyaa dhugdee barte har’as of baruu dhiiftee karaa itti daran > dhugduuf haala mijeeffataa jirti.Isa kanaan dura motummaan nama nyaataan ” >

  2. Haalli yeroon amma biyyi Oromiyaa keessa jirtu daran nama gaddisiisa.Warreen lukkee wayyanee taatee dhiiga obbolewwan keenyaa dhugdee barte har’as of baruu dhiiftee karaa itti daran dhugduuf haala mijeeffataa jirti.Isa kanaan dura motummaan nama nyaataan wayyannee dargaggeessa Oromoo miliyeenaan lakka’amaan hoji dhabaa godhee ture,gaafa FXG’n itti cimee jedhu kanaan booda qeerroof qarshii biliyoona 10’n ramadneerra jetterratti baatii amajjii hanga waxabajjiitti biliyoona 5 gad dhiifne jetturratti karaa ittiin qeerroo kiyyeeffaturratti shira danuu xaxaa jirachuun isaanii beekameerra.Kanaafuu qeerroon keenya martuu of eegannoo guddaan akka sochonuun dhaamsa dabarsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s