Gabaasa Qeerroo

Amajjii 25,2017

Jimmaa:-  Galgala Kana Mooraa Guddaa Jimma Yuunibarsiitii Keessa Humni Waraanaa Akka Waan Lubbuun Isa Bahuuf Jettutti Garmaamaa Jirti.
Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo biyya keessaa bakkeewwan garaagaraatii taasisaa jiru sodaachuun doorsisi wayyaanee dorsisi humna hin qabne daran bakkeewwan hedduutti dabalee mul’ataa jira.Haala sochii bakkeewwan garaagaraatti taasifamaa jiruu sodaachuutin adeemsa
qabsoo Oromoo ABOn durfamu dadhabsiisuuf tooftaalee hedduu fayyadamaa turtullee,waan qabbanaa’e hin jirre ta’uu hubachuurraan;Akkasuma waraqaa waamichaa Qeerroon waliin gahaa jiru sodaachuun mooraalee Yuunibarsiitii garaagaraa keessatti sochii dhaamsuuf ifaajii taasiftu itti fuftee jirti.
Addatti wanti har’a moraa guddaa Jimma Yuunibarsiitii keessatti argamaa jiru,sodaaf bir’annaa hamaa keessa galuu ishee haala deemsa diinotaa kaarra hubachuun dandaa’amullee Qeerroo Bilisummaa Oromoo falmasaa galiin gahuuf ammallee duubatti kan hin jenne ta’uu
hubachiise

Dambi Doolloo:- Lixa Oromiyaa Dambi Doollo Ona Gordommee Keessatti OPDOn Walitti Bu’insa Hamaa Keessa Seenanii Jiran. Erga kaabineen OPDO ona Gordommee  keessatti ummata gidirsaa ture du’ee asitti hojettoonni OPDO guddaa hanga xiqqaatti walshakkii hamaa keessa seenuun walii isaanii lolaa jiraachuun dubbatame.Haalli Kaabinoonni keessa jiran,daran kan isaaniin abdi kute yoo ta’u jireenyaaf abdii kutachuurra darbanii caasaleen isaanii wal diigaa jiraachuullee dubbatu.Ona kana keesaatti gama biraan gartuun tarkaanfii fudhachaa jiru ammallee tarkaanfii isaa gadi jabeessee anjessuun diina Oromoo ajjeesee konkolaachisuuf kan duubatti hin jenne ta’uu dubbatu.

Naqamte:- Amajji 25 bara 2017 Godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessa jiran tarkaanffii konkolaattota abbaan qabeenyummaa isaa kan warra TPLF irratti fudhataniin guutummaa fuullee konkolaattota kanaa hojiin ala tasisan.

Haaluma kanaan humni ittisa uummataa magaalaa Naqamtee keessa socho,u yeroo heedduu tarkaanffi diina irratti fudhachaa turuun ni beekama.

Ammas tarkaanffiisaa qabeenyaa diinotaa fi lukkee diinaa irratti fudhachaa ture  caalmaatti gad jabeessuun itti fufee jira.

Akka odeessi Qeerroo magaalaa Naqamtee irraa nu qaqqabetti mana barumsaa qophaa,inaa magaalaa naqamtee fi humni ittisa uummataa magaalaa naqamtee keessa socho,u waliin ta,uun  tarkaanffi isaa konkolaataa Selam bus fi Golden bus jedhaman irratti guyyaa keessaa naannoo sa,a 5:25 irratti  kutaa magaalaa Naqamtee keessaa bakka addaa Jiituu jedhamutti caccabsuun Guutummaa fuullee konkolaattota kanaa hojiin ala taasisuu maddeen Leeqaarraa nu qaqqaban ibsan.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s