4 thoughts on “SBO Mudde 30,2015. Oduu fi Dhaamsa Bara Haaraa HD.ABO fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

  1. Gaaffii guddaan ani qabu jechii ABO jedhu anaaf hiika hin qabu maaliif yoo jettan ani oddeeffannooman dhagaha malee umuriikoo kana keessatti argee hin beeku osoo dhuguma akkaataa jedhamuin hojjeta tahee yoo waraanaan dadhabe daballee ijaarsa sabaa hojjechuun gara qabsootti qeerroo balbala dhabee maraachaa jiru kana fudhachuun waan guddaa gochuu no danda’ama oduu yoo tahe nujibbisiiseera nuti diina tokkollee taatu ajjeesnee du’uu malee maqaa keessaniin du’uu hin barbaannu waan natti dhagahameen barreesse dhiifama!

    • Qabsoo ta’anii ABO irraa eeggachuun mala miti,ABOns imaanuma namaati namni of bare qabsoo nama biraa irraa hin eeggatu ofii itti darbee waliin qabsaawa.Kanaaf ABO yoo itti deemte malee innis sitti deema.Ammoo qe’ee ta’anii eeggachuun ta’aaree?

  2. Bari yaa uummata oromoo Waanti nuuf galuu qabu tokko ABO jechuun maali? Adda bilisa baasaa u/oromooti.Eenyu inni? Jaallattus jibbitus anaafi si’i.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s