Warraaqsi Xumura Gabrummaa Wallaggaa ona Ganjiitti Keessatti Ka’een Wal Qabatee Sabboontoti Humna Waraana Itiyophiyaan Butamanii Bakka Buuteen Hanga Ammaa Hin Baramne.

Mudde 30,2015 ,Diddaan uummataa gaaffii karaa nagaatiin gaafataa jiruuf mootummaan Wayyaanee hidhaa fi ajjechaa jabeessee jiraatuun waan beekamaa tahullee kana keessa darbuun dargaggoon fi uummanni Oromoo harka qulla mootummaa abbaa irree dura dhaabbatanii falma isaanii itti fufanii jriu. Yeroon kun gara xumura gabrummaa ofirraa kaasuu tahuunis waanuma ifaadha. Wallagga lixaa ona Ganjiitti fincila kaleessa Muddee 29/2015 ka’een miidhaa gurguddaan qonnaan bulaa, barataa fi hojjetoota irra gahee jira. Kaleessa namootni hedduun bakka buuteen isaani dhabamee jiru hanga eessatti akka geeffamaniif I bakki isaan buusan dhabamee jiru liistii isaanii armaan gaditti tarresiinee jirra.

1. Iddoosaa Bandii-qonnaan bulaa

2. Immiruu Kumarraa-qonnaan bulaa

3. Waqtolaa Tufaaa-qonnaan bulaa

4. Rattaa Maammoo=qonnaan bulaa

5. Garrammu Fiqaaduu-qonnaan bulaa

6. Iddoo Fiqaaduu-qonnaan bulaa

7. Eebba Tarrreessaa kan jedhaman

Isaan kunneen qonnan bulaa humna waraana wayyaaneen butamani magaala Ganjii irraa gara itti dhabamsiisan yoommu tahu isaan kanaa gadii ammoo abbaa alangaa namni sadii bakka buuteen isaanii dhabamee jira.

8. Abbaa Alangaa Tashooomee

9. Abbaa Alangaa Caalchisaa

10. Abbaa Alangaa Eebbisee Getahun

Isaan kun abbootii alangaa dhabamaniidha. Kanatti fufuun barattootni dhabamanii jiran hanga ammaatti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s