WARRAAQSII FDG DARAN JAJJABACHUUN BAKKOOTA HEDDUU FINIINAA JIRA

Mudde 21/2015 Warraaqsii biyyoolessaa oromiyaa FDG Godina Horroo guduruu keessatti Jabaachuun itti fufe,Warraaqsaa guyyaa har’aa Magaalaa Haratoo keessatti gaggeeffamaa jiruun hanga ammatti Ilmaan Oromoo Madaa’an 8 ga’aniru,.
Godina Lixa Shaggar aanaa Gindabaratitti Diddaan Uummataa daran Jabaachuu Guyyaa kaleessa irraa eegaluun daandiin Konkolaataa Gara Abunaa gindabarat geessuu bakkoota hedduutti cufamuun waraannii wayyaanee daandii banuuf rakkoo ulfaataan muddamee jira.
Aanaa Meettaa Roobii keessatti Yakki Waraanaa ilmaan oromoo irratti rawwatameen lubbuun namoota hedduu galafatame, hanga ammaa reffii namaa barbaadamaa jiraachuun ibsame jira. Gabaasaan itti fufa.

3 thoughts on “WARRAAQSII FDG DARAN JAJJABACHUUN BAKKOOTA HEDDUU FINIINAA JIRA

 1. ** GODAANNISAA’E ******=====°°=°°°====================Kulkula duraaniiDhibee kaleeFoxxoqa lafeeDhiitoo kaleeSolloqee madaa’eeGodaannisaa’ee.—————————————————-Dhugaa haalaniiAdii faalaniiHumnaan gudiraniiGanama dhidhiittaaGalgala rirriittaaBittaa gurgurtaaSaamicha galaa-n Agabuu bulaaQoonqa’ee beela’eeGaraan godaannisaa’ee.————————————————-Dhaamsa dhaamaniiSanyii kutaniiBusheessa himuuWaliin dhadhahaniiWalitti hunkuraniiBadii himuuFoolanoota hin dhalleeMorkataa mirgaan hin galleFalmaa of hin falleeTa’eetuuuuu…………………Ukkaamsaan raata’eeDhiigni machaa’eeHiddi godaannisaa’ee.—————————————————Harka abbaa biyyaaAfaan komii iiyyaaKaan didee hin morkatuuMoorgaan hin jallatuuDadhabbii hin himatuuIrratti ol utaalaniiGadi korkomaniiFoon cunqursaa’eeLafeen godaannisaa’ee.—————————————————Lolli saamichi malaaHarka wayyaa jalaaFirummaa alagaaGaraa keessi maagaaAti ba’aa lafa hin kaayattuuBoqonnaa hin argattuuDhaalamta osoo jirtuuSagaleen kee hin dhagahamtuuSobaan kan jajamtuuMalaan kan sarbamtuuAtoo hin falmattuuGodaannisa kee hin haqattuuKeetti hin jiraattuuAmma orma kadhattuu.————————————————-Egaa har’a mul’ate miidhaan garbummaaGodaannisa haqachuuf sabni uume tokkummaaWaliin haa mirkaneeffannu abbaa biyyummaa.==============================================================

 2. ***** GODAANNISAA’E ******
  =====°°=°°°====================
  Kulkula duraanii
  Dhibee kalee
  Foxxoqa lafee
  Dhiitoo kalee
  Solloqee madaa’ee
  Godaannisaa’ee
  —————————————————-Dhugaa haalanii
  Adii faalanii
  Humnaan gudiranii
  Ganama dhidhiittaa
  Galgala rirriittaa
  Bittaa gurgurtaa
  Saamicha galaa
  -n Agabuu bulaa
  Qoonqa’ee beela’ee
  Garaan godaannisaa’ee.
  ————————————————
  Dhaamsa dhaamanii
  Sanyii kutanii
  Busheessa himuu
  Waliin dhadhahanii
  Walitti hunkuranii
  Badii himuu
  Foolanoota hin dhallee
  Morkataa mirgaan hin galle
  Falmaa of hin fallee
  Ta’eetuuuuu…………………
  Ukkaamsaan raata’ee
  Dhiigni machaa’ee
  Hiddi godaannisaa’ee.
  —————————————————
  Harka abbaa biyyaa
  Afaan komii iiyyaa
  Kaan didee hin morkatuu
  Moorgaan hin jallatuu
  Dadhabbii hin himatuu
  Irratti ol utaalanii
  Gadi korkomanii
  Foon cunqursaa’ee
  Lafeen godaannisaa’ee.
  —————————————————
  Lolli saamichi malaa
  Harka wayyaa jalaa
  Firummaa alagaa
  Garaa keessi maagaa
  Ati ba’aa lafa hin kaayattuu
  Boqonnaa hin argattuu
  Dhaalamta osoo jirtuu
  Sagaleen kee hin dhagahamtuu
  Sobaan kan jajamtuu
  Malaan kan sarbamtuu
  Atoo hin falmattuu
  Godaannisa kee hin haqattuu
  Keetti hin jiraattuu
  Amma orma kadhattuu.
  ————————————————-
  Egaa har’a mul’ate miidhaan garbummaa
  Godaannisa haqachuuf sabni uume tokkummaa
  Waliin haa mirkaneeffannu abbaa biyyummaa.
  ==============================================================

 3. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa FDG Oromiyaa | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s