Gootichi Oromoo Barataa Kutaa 10ffaa Ta’e Dajanee Sarbeessaa Osoo Mirga Saba Isaaf Falmuu Magaalaa Bantuutti Loltoota Wayyaaneen Wareegame.

Hub:- Suuraan Gooticha Barataa Oromoo Dajanee Sarbeessaa Poolisa Wayyaaneen Ajjeefamee  Daa’immaan Ilaaluuf Haalaan Sukkanneessaa Waan Ta’eef As Irratti Hin Maxxansine.

Muddee 03,2015 Gabbaaa Qeerroo

Godina Shaggar  Kibba Lixa Aanaa Tolee Magaalaa Baantuu Mana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa guyyaa 3,12,2015 yokin guyyaa 23/03/2008 ganama keessa hirriiraa mormii maaster pilaanni mormuun bahame irratti barataan kutaa 10ffaa barataa Dajanee Sarbeessa du’aan kan boqote yoo ta’u barattoonni lama akka malee rasaasaan dhahamanni hospitaala walisootti geeffamani jiru. Mucaan du’e kunooti reefi isaa erga du’e namni lafa kaasu lolaafu dhabamet sa’aatti 2:00 irratti kan du’e Poolisoonni akka namni hin kasne dhowun sa’aatti 4:13 irratti reefaa lafa kaasee humni darbata walisoo irraa dhufe.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s