1 thought on “Biyya Haqni Hin Jirre Keessa itti Filannoon Maalumaa?? Wallee Haaraa Hawwisoo Qeeerroo Bilisummaa Oromoon Ebla 2015

  1. “timeline” Qeerroo irratti wayta wallee haarawaan gadi dhiifamu “audio”yoo ta’e bifuma salphaan “download” naaf ta’a ture; amma garuu wallee osoo hin taane barreeffama qofatu na dhaqqaba. Seera “coppy right”n wanti kun fudhatama dhabus yoo wallee kana arganne namootaf kennuun miira kaka’umsaa keessatti uumun qabsoo keenya karaa salphaa ta’een beeksifachuu dandeenya. Dubbii tana itti yaadatii haala nuuf mijeessa!
    Galatoomaa Isinan jaaladha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s