1 thought on “SBO Fulbaana 1 Bara 2013

  1. nutii ilmaan oromoo biyyaa keessaa jirruu kan,yeroo amman kanaa motummaan garbomfattuu sirnaa wayyanee fi jal adeemtonnii isaa ummataa oromoo fi barattotaa oromoo sababaa oromummaa isaanitiin yakkun madhaa hidhaatti guruu,ajjeesu,biyyaa hariyuu,barnotaan adabuu,qotee bulaa oromoo lafaa dhorkachuun gochaa garajabiinaa kan dhifamaa hin qaabnee halaa cimaan itti fufuu isaanii waan hirribaa nu dhorkateef.amma bodaa kan hin dammaqioin jirtaan dammaqaa,kan hin jalqabiin jirtaan jalqabaa,warren itti jirtaan jabadhaa.jechuun damsaa keenyaa.
    isiin midayaleen oromoo fi dhabnii immoo karaa daandameen gurmuu qabsoo hogganun deggersaa keennun dirqamaa isitti haa ta’uu

Leave a Reply to baroo waaqoo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s