Godina Harargee bahaatti waraqaaleen dhaadannoo ajjeefamuu Injinaar Tasfaahun Camadaa balaaleffatan hedduumminaan maxxanfaman

Fulbaana 1,2013 Haromayaa

Godina Harargee bahaa aanaa Haramaayaa keessatti waraqaaleen dhaadannoo ajjeechaa mootummaan wayyaanee Injineer Tasfaahun Camadaa irrattii fi ilmaan Oromoo godina Arsii irratti raawwate balaaleffatan maxxanan. Waraqaaleen dhaadannoo

1. Tokko ajjeestan malee mara hin ajjeesne

2. Gumaa Goota keenyaa ni baasna

3. ABOf wareegamuun kabaja

4. Seenaa goota keenyaa ifa baasna

5. Wayyaanee dhumte waan taateef hin dhamaiin

6. WBOn gaachana

Kanneen jedhan magaala Haramaayaa, Awwadaay, Qullubbii, Dhangaggoo keessatti hedduumminaan maxxanfamanii jiran. Mootummaan wayyaanee hojii qeerroon Godina Harargee bahaa hojjeteen kan dhiphate waraana bobbaasuun poolii elektirikii fi bakkeewwan beeksisni bahanii buqqisiisuuf dirqamee jira. Mootummaan wayyaanee dhiibbaa kamuu ilmaan Oromoo irraan gahu injifachuun Oromoo waan dhiyaateef Oromoo wal qabadhaa kaaa jechuun qeerroon Harargee bahaa addeessee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s