2 thoughts on “SBO Hagayya 22 bara 2012

  1. abbaan irree karaa waaqayyootiin mo`amuun isaa huummata waggaa 21oliif deeggartoota isaa wajjii uummata oromoo abbaa, haadha ,obbolaa malee ambisaa ture deeggartoota isaa haa gaddisiisu malee uummata oromoof lammii miroo gammachuutu boossisa malee gadda hin qabu. maatiin edduu maatii isaa wayyaaneen dhabe yaadachuun boo`an

  2. uumman oromoo rakkoolee kanaan dura isa irra qaqqabaa ture osoo hin dagatii qabsoo isaa jabeessee akka itti fufu.aangoo sobaa kan akka juunaddiin saaddoo qabatanii taa`uu mannaa rasaasa tokkoon of ajjeesuu wayya.kanaan dura ilmaan oromoo fi barattoota oromoo isisaafii ajjeechisaa kan ture amma immoo aangoo sobaa itti kennanii lammii oromoo fixaa ture.anga aangoo irra turetti ilmaan oromoo fixuu malee bu`aa tokko hin buufne.amma garuu yeroo haati warraan isaa mana hidhaatti darbatamtu ,ammam akka aangoo qabu innis argee jiraa nutis arginee. kanaaf obboo junnaddin!garaa mannaa maqaa sii wayya.

Leave a Reply to keelloo birraa Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s