Amni (Karaan) Qabsoo Bilisummaa Oromoo tolatti kan irra gulufan miti,wareega hedduu gaafata,Qabsaawoti gidiraa hedduun qabsoo jiraachisanii asiin gahan. Kanneen keessaa tokko Artist Humneessaa Badhaasaa dha!!

Seenaa Artist qabsaawaa Humneessaa Badhaasaa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s