SBO: Hagayya 19 bara 2018. Oduu, Waliigaltee ABO fi Mootummaa Itoophiyaa Irratti Ibsa Gaazexaa Addi Bilisummaa Oromoo fi Mootummaan Naannoo Oromiyaa Waloon kennan.

1 thought on “SBO: Hagayya 19 bara 2018. Oduu, Waliigaltee ABO fi Mootummaa Itoophiyaa Irratti Ibsa Gaazexaa Addi Bilisummaa Oromoo fi Mootummaan Naannoo Oromiyaa Waloon kennan.

  1. gafiin iijoo irattii dubatamuu qabuu,
    jalqaba mirga saba oromo, gafii qeerroo debiisu dursa mo medemer adaamu itophiyatu dursa?

    hara gaddii kenyaa, gafii kanan ka’ee qeerroon oddo lamattii hiiramusattii.

    kanafu dubiin ijoo mirga oromo kabajsisuttu(tokkumma oromo ijarutu dursa mo?) itophiyaa ijaruf qeerroo oromo oddoo lamattii qoduttu dursa?

    kanaratii dubachun barbachiisadhaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s