SBO: Hagayya 19 bara 2018. Oduu, Araara Adda Bilisummaa Oromoo fi Mootummaa Itoophiyaa Jidduutti Deemaa Jiru ilaalchisuun Ibsa Gaazexaa Miseensi ShG Gumii Sabaa ABO fi Dubbii himaan Dhaabaa Jaal Toleeraa Adabaa fi Waajjira DhDUO-tti Itti gaafatamaan Damee Ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa Obboo Addisuu Araggaa Qixxeessaa Waloon Laatan.

2 thoughts on “SBO: Hagayya 19 bara 2018. Oduu, Araara Adda Bilisummaa Oromoo fi Mootummaa Itoophiyaa Jidduutti Deemaa Jiru ilaalchisuun Ibsa Gaazexaa Miseensi ShG Gumii Sabaa ABO fi Dubbii himaan Dhaabaa Jaal Toleeraa Adabaa fi Waajjira DhDUO-tti Itti gaafatamaan Damee Ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa Obboo Addisuu Araggaa Qixxeessaa Waloon Laatan.

  1. Nageenya eeggachaa ammaa booda qeerroon tokkummaan misoomaaf ka’i; hoggantootas dhaggeeffadhu-olaantummaa kee mirkaneeffatteettaa baga gammadde.

  2. Nageenya eeggachaa ammaa booda qeerroon tokkummaan misoomaaf ka’i; hoggantootas dhaggeeffadhu-olaantummaa kee mirkaneeffatteettaa baga gammadde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s