Godina Harargee fi Bakkoota adda addaa keessatti dhumaatiin ummata Oromoo itti fufee jira.

Image may contain: 1 personHararge Lixaa aanaa Mi’eessootti Liyyuu Hyilii Sumaaleen uummataarraan miidhaa geessiste. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo lama madaa’aanii Hospitaala Cirootti yaalamaa jiru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s