Waamaa Hagaloo fi Nuunnuu Qumvaatti Albuunni Oromiyaa Saamamaa jira

[SQ, Waxabajji 6, 2018] Waamaa Hagaloo fi Nuunnuu Qumbaa albuudni saamamaa jiraachuu Qeerroo Leeqaa gabaase

Akka odeessa Qeerroo aanota Waamaa Hagaloo fi Nuunnuu Qumbaatti lafti gabbataan midhaan oomishaaf bareedaa ta’e sulula (dhooqa) Waamaa kan aanota lamman gidduutti gamaagamatti argamu yeroo ammaa kana investeroota ABUT kan lafa malkaa Dhidheessaarraa saamaa turaniin qabamuu fi cirracha baafna jechuudhaan qotisaan bulaa Oromoo maallaqa kuma shantamii jahaa ( 56000) itti kennuun albuudota gatii jajjabaa baafataa akka jiran beekameera

Yeroo ammaa kana saamtonni kun eyyama Kaabinoota Aanota kanneenii irraa argataniifi nuti isaan biraa fixanne maal fiddu jechuun maasaa (ooyruu ) qotisaan bulaa isa kavaateraan haadhaa albuuda saamaa kan jiran ta’uu qeerroon gabaasuun,saamichi qabeenyaa Oromoo irratti geggeessamu kamuu ilmaan Oromoo wal gargaaranii diina saamichaaf wal ijaaree uummata Oromootti karaa adda addaan bobba’utti dammaqu fi of irraa akka ittisan Qeerroon Leeqaa Waamicha dhiyeeseera

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s