1 thought on “Diddaa FXG Godina Wallaggaa Magaalaa Shaambuu Guyyaa Har’aa.

  1. Gumaa keenya waqayyoo nuuf baasaa yaa shambu biyya koo…
    Akkasitti hin hafuu.Abdi hin muraatinaa uuum.aaaaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s