ONN: Qophii addaa Keemiikaalli warshaa Oomisha warqee fi Kan biroo midhaa isaan fidan ilaalchisee Dr Taklee Taaffasee – univeersiitii Kalgaarii-Kaanaadaatti Qorannoo Ba’oo keemiikaalii kan geggessan waliin marii godhame. Caamsaa 09/2018- kutaa 2ffaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s