Hidhamuun Ummata Oromoo Itti Fufee Godina Wallaggaa Aanaa Guutoo Giddaa Keessaa Namniinni Nagaa 22 ol Hidhamuu Qeerroon Gabaase.

[SQ, Bitootessa 31,2018] Aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Ukkee Qarsaarraa daataa namoota hidhamanii kan ammaatti Qeerroo Bilisummaa Oromoo galmeeffatee jiru.

1. Tasfaayee Dabalee (Bulchaa Magaalaa Ukkee, Raadiyoo Ameerikaaf yaada laatte jedhamuun hidhame)

2. Taakkalee Qallab

3. Addunyaa Raggaasaa

4. Addunyaa Moosisaa

5. Abdii Darajjee

6. She Amad 7. Tamasgeen Abarraa 8. Aftaamuu Taakkalaa 9. Isaayaas Kumarraa 10. Mootii Aftaamuu 11. Gammachuu Dinqaa 12. Obsaa Nagaasaa 13. Mootii Geetuu 14. Masfin Dachaasaa 15. Naasir Alamuu 16. Abbuu Shaashoo 17. Taakkalee Jireenyaa 18. Taliilee (dhimma Nageenyaa Ganda Odaa, daataa dargaggootaa laachuu diduusaaf yakkanii hidhan) 19. Pahuloos Tafarii 20. Inkoosaa (maqaa abbaasaa hinarganne) 20. Kennaa Tasfaa 21. Misoomaa Fiqaaduu 22. Abarraa (maqaa abbaa kan nun gahin) ta’uu sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo f gabaasan. Dabalataan magaaluma Ukkee Qarsaa keessatti akka gara jabinaa shamaree Faantayinash Caalaa irratti raawwatamee jiraachuu gabaasa Keenya yeroo darbee keessatti kan yaadatamudha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s