VOA-Shamarree Dirribee Ittaanaa, Qananii Taammiruu fi weellistuu Seenaa Solomoon, Voa Afaan Oromoo irratti gaafii deebii Jaallannee Gammadaa waliin taasisanii turan.

Mana hidhaa woyyaanee keessatti rakkoo fi dararaa akkamii akka keessummeessaa turan hunda dubbatanii jiru, ! baay’ee nama gaddisiisa. Kamiifuu baga harka diinaa keessaa bahani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s