Gootota Oromoo Maatiin Seenaa Hojjetan!

Image may contain: 1 person, standingNamootni suuraa irratti argitan sadeen kunniin ilmaan abbaafi haadha tokkooti. Sadeenuu Ada’aa Bargaa, Incinniirraa qsbamanii mana hidhaa Qilinxootti hiraarfamaa jiru.
_Nigusuu Dirribaa (Miseensa KFO)
_Katamaa Dirribaafi
_Dajanee Dirribaati.
Qabsoon Oromoo hunda hidhaadhaa baasuu qaba!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s