Godina Wallagga magaalaa Naqamtee keessatti Wayyaaneen karaa ergamtoota ishee barattootatti makamuudhaan ilmaan oromoo gandaa fi kutaan walitti buusuuf shira guddaa xaxaa akka jirtu himame.

Amajjii 23,2017 Akka maddi oduu qeerroo magaalaa Naqamtee irraa dhufaa jirutti gidduu kana dabballoonni wayyaanee ergama fudhachuudhaan barattoota magaalaa Naqamtee keessa jiranitti makamuudhaan lo’anii mana barnootaa seenuun barattoota oromoo walitti buusuuf yaalii jabaa taasisaa akka jirantu hubatame.
Addattimmoo gochi diinummaa mooraa yuunversiitii wallaggaa,yuunversiitii Riifti Vaalii Damee Naqamtee,Yuunversiitii Niwu Genereeshinii fi Manneen barnootaa kutaa magaalaa Naqamtee cufa keessatti argaman keessatti ta’aa jiru haalaan kan nama yaaddessu ta’uu qeerroon gabaase.
Gochoolee fokkisoon mooralee barnootaa magaalaa Naqamtee keessatti Ta’aa jiran kunneenis dabballoonni wayyaanee barattoota fakkaachuun manneen barnootaa keessa erga seenaniin booda barattoota cubeedhaan waraanuu,akkasumas shammarran oromoo Bosona keessatti qabanii gudeeduu fi reebicha hamaa barattoota irratti raawwachuufaatu mullachaa jira.
Qaamni gocha kana raawwatu garuu battala gocha kana raawwatetti miliquudhaan barattootatti erga makameen booda hololaan barattoonni gocha kana raawwatan saba akkanaati jechuun barattoota kutaa fi gandaan akkasumas sabaa fi sablamiilee garaagaraa wal ficcisiisuuf shira hamaatu dalagamaa jira.
Gochi fokkisaan akkasii kun deddeebiin mooraalee barnootaa magaalichaa keessatti mul’achuun barattoota nagaa dhorkaa akka jiruu fi qabsoo jabaa qeerroo fi qarreen akkasumas uummanni oromoo waloon taasisaa jiru gufachiisuuf kan akeekameedha.Caalmaattimmoo tokkummaa uummata oromoo hundeen jabaatee kufaatii wayyaanee daran saffisiisaa jiru cabsuufis kan karaa dabballoota wayyaanee akeekamuun as bahe waan ta’eef qeerroo fi qarreen akkasumas uummanni oromoo fi barattoonni oromoo gochoota akkasii irraa of gusachuun tokkummaa keenya akka daran jabeeffannee qabsoo keenya fuulduratti tarkaanffachiisuu qabnu qeerroon dhammatee jira.

Kana malees Godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessatti wayyaaneen karaa ergamtoota ishee barattootatti makamuudhaan ilmaan oromoo gandaa fi kutaan walitti buusuuf shira guddaa xaxaa akka jirtu himame.

1 thought on “Godina Wallagga magaalaa Naqamtee keessatti Wayyaaneen karaa ergamtoota ishee barattootatti makamuudhaan ilmaan oromoo gandaa fi kutaan walitti buusuuf shira guddaa xaxaa akka jirtu himame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s