Hidhaaf Hiraarsaan Uummata Oromoorratti Oromummaasaa Qofaaf Itti Fufe

[SQ, amajji 22,2018] Tibba darbee qabee hanga ammaatti Wayyaanen Kan hiine gadhiifna jettee odeessaa kan biraa hidhatti guuraa jirti. Ofiin Bulli Wayyaanee uummata cunqurfamoo lafarraa daguuguu hojii akaakayyuuwwansheerraa dhaalte gadhiisuun kan itti cime ilmaan Oromoo hiraarsuu ittuu fuulleffattee hojjetaa jirti.
Haaluma kanaan guyyaa Har’aa Wiixata baha Oromiyaa Magaalaa Gadab Hasaasaa keessaa Dargaggoonni Shan(5) achi buuteensaanii dhabamuu odeessi arganne ifa godha. Namoonni Wayyaaneen qabaman kunneen

1. Muhaammad Amaan
2. Saafii Galgaluu
3. Muussaa Ahmad
4. Ibsaa Muhaammad
5. Amiin Jamaal
Kanneen Jedhaman Ganamaan Waraana Poolisii feederaalatiin Fuutee bakki geessite ammatti hin beekkamne,Sababni isiin dargaggoota Kana itti hiidhuuf barbaadaa turteef Koonsartii Lammiilee buqqa’aniif Hasaasatti Qophaayerratti Mormii dhageessisaa turan. Jechuun akka ta’e barameera bakka isaan geeffaman hordofnee isin beeksifna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s