Guyyaa WBO Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii Keessatti Kabajame

Guyyaa WBO Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii Keessatti Kabajame

[SQ, amajjii 1, 2017] Qeerroo Bilisummaa Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa guyyaa WBO shaamaa qabsiisuun kabajate. Guyyaa WBO kanarratti, tarsiimoo qabsoof adeemsa deggarsa WBO gara fuulduraa irratti Marion taasifame. Gurmuun Qeerroo Bilisummaa Oromoo Moorichaa kanneen ona Oromiyaa maraa walitti dhufan yoo ta’u, qooda qabsoo Qeerroo baroota darbee waliif himuun hanqinaaf jabina bara darbee kaasanii akkaataa ittiin egeree Oromiyaa utuban irratti waliin dubbatanii jiru. Gurmuun Qeerroo kunneen jabina qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti taasifameen addatti WBO bifa addaan kan ajaaibsiifatan, WBO tumsuun egeree Oromoof murteessaa ta’ullee waliif himaniiruu