Jimma Yuunibarsiitii barattoota Oromoo hidhuun dararuun itti fufe

[SQ,Mudde 7, 2017] 
Guyyaa kaleessaa jechuun mudde 6,2017 Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii keessatti barattoota Oromoo irratti dararaa jajjabaan ga’aa turuu isaa
gabaasaa turreerra. Dararaan barattoota ittuu jabaatee itti fufee kan jiru ta’uu gabaasni arganne ifa godha.

Barattoota hidhaman keessaa bakka buuteen isaanii kan hin beekamiin.
1. Gadaa Bultii muummee barnootaa Information science 3rd year.
2. Abineezer Taarreqany muummee barnootaa Law 5th year.
3. Namoo Hirphaa muummee barnootaa pharmacy 4th year.
4. Abdii Fiqaaduu muummee barnootaa Nursing 4th year.
5. Amaanu’el Dabalii muummee barnootaa Law 3rd year.
6. Dabalii muummee barnootaa Nursing 4th year.
7. Milkeessaa Nagaash muummee barnootaa Law 2nd year.
8. Magarsa Dassaleny muummee barnootaa Information science 3rd year.
9. Gadisa Firdisaa muummee barnootaa Information science 3rd year.
10. Tamiru Hunanyaa muummee barnootaa Boilogy 3rd year.
11. Ayyaanaa Tarrafaa muummee barnootaa Physics 2nd year.

12. B/tu Waanofii muummee barnootaa Management 2nd year.

Barattoota Oromoo Oromummaa isaanii qofaaf hidhuun dararuun fuulleffatamee akka jiru barattoonni dubbatan. Haaluma kanaan
barattoota seeraa 3 fi barattoota saayinsii komputeraa baratan akkasuma muummeewwan garaagaraa irraa Oromoo waan ta’aniif qofa guyyaa
har’aa ukkanfamuun magaalaa Jimmaa mana hidhaa “Mentiinaa” jedhamu keessatti dararamaa jiraachuu gabaafame.

Barattoonni 10 kunneen mooraa guddaa main campus irraa kan qabaman yoo ta’u, moorichi maqaa barattoota 15 akka koree naamusaatti dhiyaataniif beeksisa marsaa sadaffaa erga baaseen booda, warri 10 kunis badii silaa hinqabnu jechuun beeksisa mooraa hordofani kan dhaqaniif
beksisichi gara hidhaatti jijjiramuun mana hidhaatti darbatamu isaanii gabaafame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s