Godina Wallaggaa Limmuu Keessatti Ergamtooti OPDO Ummata Nagaa Irratti Dhukaasa Banuun Barattoota 50 Rasaasaan Madeessan.

[SQ,mudde 7, 2017] Gartuun OPDO obbo Lammaa Magarsaa irraa ajaja fudhatan uummata Oromoo irratti dhukaasa banuu jalqaban. Barattoota Oromoo nagaa irratti baha Wallaggaa Limmu dhukaasa guyyaa banamuusaa gabaasaan nu ga’ee odeessa guutuu isiniin ga’uuf odeeffataa turreerra. Haalli Limmuu hedduu ulfaataa ta’uusaa kallattiin bilbilanii Qeerroon bakkichaa sagalee dhukaasaa nu dhageessisaa turan. Haala keessa oolan kana ciniinsifataa waliin oolle. Barattoota nagaa qalamaaf dabtara qofa qaban irratti dhukaasa gurguddaa dhukaasuun daguuginsa sanyii nurratti raawwataa jiraachuu hubanne. Namoota dhukaasa gaggeessan eenyummaa isaanii irra deddeebiin uummata gaafachuus yaalle. Uummanni foolisoota Oromiyaa ta’uu nuu gabaasan. Akka uummatatti dibbee sobaa rukutaa oolanitti qaama diinomee uummata rukutu utuu hintaane uummata of duuba hiriirsuun kan qabsaa’an fakkaataa tureera. Yaa ta’utii “Harreen harrumaasheef daaraa hallattiin dhugoomeera” OPDO’n uummata Oromoo irratti dhukaasa bansiisuutu haaraa ta’ee miti, oduu isaanii faana wal darbuun isaanii bineensummaa isaanii saaxileera. Hanga ammatti namoonni rukutaman 50 ta’uu Qeerroon Limmuu nuu gabaasanii jiru. Akka gabaasa reef nu ga’uutti “Har’a godina wallaggaa bahaa aanaa limmuuf gadda guddaan mandara sanarra buufatee ooleera. Limmuu Galiilaatti barataan shantamaa ol poolisii oromiyaatiin rukkutamanii jiru. Haalli oltii Limmuu har’a boohichaaf watwaannaa ture. Caasaan Lammaa Magarsaa, Muktaar kadir uumatatti duuluun aanaa limmuu gaddaaf haarii guddaa keessa oolchan. Uummanni aanichaas walitti ba’uun hoggansi aanichaa akka nuuf hin taaneefi kanaa booddee qabsoo akka itti fufsiisuu qaban waliif galuudhaan addaan galanii jiru” jechuun Sagalee Qeerroon Bilisummaa Oromoof gabaasanii jiru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s