One response

  1. Ashaam…akkam nageyiin issin haqaqabuu illmmaa oromoo hundaa idoo jirtaaniit ??? Injifaannoo fii bilisummaan taan ummataa oromootii. ..gaachenaa ummataa oromoo WBO..FII QEERROO Bilisummaa oromoo……kayyoo mana beyeef galmaan niigeyaa….GADAAN gadaa bilisummaatii. ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: