Yakkoonni Hamaan Hidhaaf Dararaa Suukanneessaa Dabalatee Lixa Oromiyaa Danbi Doolloo Keessatti Ilmaan Oromoo Nagaa Irratti Dhaqqabaa Jira.

[SQ,sadaasa,24,2017]
Hidhaaf dararaan bulchiinsa Lammaa keessallee haala duraan olittuu nurratti raawwataa jira, ilmaan keenya keessattuu dargaggoon ba’aniigaluun yaaddessaa dhufeera.
Humni waraanaa TPLF akkuma galaanaa nu keessa danbali’ee dargaggoota mana hidhaatti guuraa jira, kan jedhan jiraattoonni danbidoolleegabaasa sagalee qeerroo bilisummaa oromoof ganama kana erganiin “Haalli Dambidoolloo daran yaaddeessaadha. Uummati Oromoo nuu dirmadhaa namoota yeroo darbe Manni murtii Dambidoolloo Abbaan Seeraa Lalisaa Oljirraa jedhamu “iyyati Poolisii sirrii miti” jechuun “guyyaa
torba booda mirga wabii eegna” jedhee, hangasitti Waajjira Poolisiii Dambi doolloo akka turaniif ajajee ture.

Haa ta’u malee galuun isaaniiyyuu hafee halkan edaa waajjira
Foolisiitii bakka biraatti dararaamaaf darbanii jiru. Ilmaan Oromoo
nagaan kunneen hanga gabaasa kana barreessaa jirrutti bakki buutee
isaanii waan ifa ta’e hinqabu. Nu hidhuuf nu dararuun ittuu nutti
hammaataaa jira. Hidhamtoonni nagaa kunneen

1 Bariisoo Takkaa
2, Gazzu Gaddifee
3, Fissahaa Gabira Mikaa’el(Nama rakkataa baayyee kan gargaaruufi kan barsiisu
4, Toomaas(maqa abbaa hin barre)
5, Carraa Gabbisaa
6,  Bashir(yeroo dheeraaf hidhama kan ture)
7, Abiraam Toliinaa
8, Moosisaa Mitikkuu
9,  Dassaaleny(maqaa abbaa hin barre)
10, Qabbannaa
11, Damee (maqaa abbaa hin barre)
12, Alfaawud (maqaa abbaa hin barre)
13, Mokonnin (maqaa abbaa hin barre)
14, Kifilee (maqaa abbaa hin barre)
15, Hiikaa Tasfaayee
16,  Gammachuu Manzuuraa
17, Daawud (maqaa abbaa hin barre) halkan edaa raayyaa ittisa biyyaan
qabamanii bakka hin beekamnetti geeffamanii jiru. Biyyi kun amma
waraanaan bulutti deebitee jirti. Manni murtii aangoo hin qabu, ajaji
mana murtii kabajamaa hin jiru. “Warri Mana Murtii aantummaa uummataa
qabu jedhanii haasawu.”warri Deeninnatii

Barumsi 100% dhabbatee jira – Bulchaan Godiinaa Abarraa Aboosee
uummata nurkaa ficcisiisaa jira” jechuun gabaasanii jiru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s