Yuunversiitii Wallaggaa keessatti barattoonni Oromoo maqaa Oromoo ta’an duwwaaf caalmaattimmoo sababa gaaffii mirgaa gaafatan duwwaaf shakkamanii akka ari’amaniif maqaan isaanii ba’uun maxxanffamaa jira.
Warraaksa biyyaalessaa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti belbelaa jirutti kan rifate mootummaan wayyaanee barattoota moorichaa maqaa barattoota qindeessitan akkasumas jeequmsa kaastan jedhuun sabboontota ilmaan oromoo heedduu maqaa isaanii akka ari’amaniif qabxii barnootaa isaanii GPA waliin baasuudhaan mooricha keessatti baasee maxxansaa jira.
Kanneen keessaas:
1,Keeraaj mootummaa
Barataa ciivil injiineriingii waggaa shanaffaa kan ta’e
2,Barataa Daandii Darajjee
Barataa Civil injiineriingii waggaa 4ffaa kan ta’e
3,Barataa Gammachiis Tolosaa
Barataa Civil Injiineriingii waggaa 5ffaa kan ta’eedha.Barattoonni kunneen sababa oromoo ta’an duwwaaf akkasumas sababa gaaffii mirga Abbaa biyyummaa gaafatan duwwaaf maqaan isaanii akka ari’amaniif baafamee maxxansamee jira.Addattimmoo Humni agaazii Ooraaliin tokkoo fi paatirooliin Sireeffii 3  guyyaa kamisaa galgala keessaa naannoo sa’a 2:30 irratti humnaan cabsuun mooraa yuunversiitii wallaggaatti olseenuun mooricha keessa dhuunffatee jira.Waraanni agaazii kun kora bittinneessaa oromiyaa guutummaan guutuutti mooraa keessaa ari’uunsaa beekamee jira.
Barattoonni moorichaas dhaadannoo:
*hanga barattoonni kunneen barnootatti deebi’anitti hin barannu
*Hanga COCn baratootarratti dirqamaan gad buufame guutummaatti ka’utti hin barannu.
*Humni agaazii mooraa nu dhuunffate hanga nurraa ka’uttis hin barannu jechuun tokkummaadhaan diddaa isaanii itti fufanii jiraachuu qeerroon mooraa yuunversiitii wallaggaarraa gabaasanii jiru.
Hanga ammaattis sababa agaaziin mooricha dhuunffateef barattoonni mooraa yuunversiitii wallaggaa keessaa barattan guutummaan guutuutti dormii gad lakkisuun ba’anii akka jiranillee maddeen itti dabaluun gabaasanii jiru.