Mooraa Mattuu Yuunibarsiitii Keessatti, Gocha Badaa Moorichi Xaxeen Gaaffii Barattootaa Gara Waldhabiinsa Sabaatti Jijjiiruuf Akeekamuutti Akka Jiru Gabaafame

[SQ,sadaasa,18,2017]
Mattuu Yuunibarsiitii keessatti Fincila barattoonni Oromoo diddaa Mootummaa Wayyaaneef akkasuma peresedant moorichaa akka isaan bulchuu hibdandeenye hiriira mormii gochaa turuusaanii gabaafamaa ture. Gaaffii haqaa barattootaa gara dabarsuuf ta’e jedhee walga’ii barattoota Oromoo hinmakatin saboota Ethiopia kaawwan mara waliin waltajjii taa’uusaas gabaasni yeroo darbe gabaasaa turre ifa godha. Walga’ii sanarratti saba Oromoo jechoota hadhaahaan arrabsaama akka tures ifaadha. Waltajji barattoota Oromoo hinmakanne kun, Gaaffii barataa Oromoo jallisanii gara jeequmsaaf waldhabdee saboota birootti akka naannahuuf leenjii barattoota saboota biraaf kennaa turan.

Leenjii sanarratti barattoota saboota biraa yoo kan peresednt moorichaa aangoo lakkise barnoota dhiisnee baana  jedhaa jechuun ofumaa uumanii saboota biroo mooraa Yuunibarsiitii keessatti akka barataa Oromoon waldhabaniif qindaahuusaa gaabaasni har’aa ifa godha.

Gaaffiin barataa Oromoo kabajamuu mirga namoomaaf dimokiraasii akkasuma Bilisummaa sarbame akka argatuuf uummatasaaf ijaaf gurra ta’ee falmaa kan jiru males, mirga jiraachuu saba biroo kan cunqursu akka hintaane marruu beeka. Akeeka amma mooraan Mattuu Yuunibarsiitii barattoota Oromoo ittiin adabuuf baafataa jiru kan balaaleffatamuu ta’uu Qeerroon Bilisummaa Mattuu Yuunibarsiitii dhaamsa dabarsan.

Akka dhaamsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Yuunibarsiitii kanaatti “Gaaffiin keenya gaaffii haqaati, gaaffii saboota biroo mirga isaanii sarbuu miti. Ajjeechaa seeraan alaaf lafaaf ardaa keenyaarraa maatii keenya Oromoo buqqaasuun haa dhaabbatu ka  jedhudha malee saba cunqurfamoo impaayera biyyattiif kaawwan kan balaaleffatu miti” jechuun nuu gabaasanii jiru

“Waanta’eef barattoonni Oromoo Oromoon moorichaa akkasuma mooraa biroo jirtan saboota biroo mirga isaanii utuu hibsarbin akkuma duraatti Fincila Xumura garbummaa dhuma garbummaarran geenye lubbuu keessaa haruuf diddaa sirna garboonfataaf balaaleffannaa shiroota mootummaa haa dhageessifannu” jechuun dhaamsa dabarfatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s