Jimmaa Yuunibarsiitii Keessatti Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mooraa Main campus FXG Dhageessisaa Oolan

Sadaasa,18,2017
Barattoonni mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii Mooraa guddaa diddaa sirna garboonfataa wayyaanee dhageessifachaa jiru. Barattootni kunneen Oromoon arrabsuuf xiqqeessuun haa dhaabbatu jechuun, barattuu saba guddaa Oromoo ji’a tokkoon dura arrabsite arraba sabaan uummata Oromoof saboota cunqurfamoo impaayera biyyatti sabaaf sablammoota kibbaa walitti buusuuf kan akeekkate ta’uu hubachuun adaba sirrii adaba barattuu kanaaf malu akka laatu gaafachaa jitu. Shamarree "Siisay Jamaal" jedhamtu barattuu ispoortii waggaa 2ffaa yoo taatu, barattoonni Oromoo akkasuma gumiin GDASAO baga nagaan dhuftanii barattootaaf qopheessee Mooraa kitoo Furdisaatii dhiichisaa utuu galanii kan Oromoota arrabsite yoo ta’u, qaama seerattiillee himatamaa kan jirtu ta’uu hubachuun murtiin haqa qabeessaa akka irratti fudhatamuu qabuuf barattoonni Oromoo gaaffii dhiyeessaa jiru.

Akkasuma uummata Oromoo lafasaarraa buqqaasuu, ajjeesuu, saamuu, gudeeduu, hidhuuf darararuu mootummichi fuulleeffatee kan itti jiru waan ta’eef, sirna uummata nagaa dararu bakkaa kaasuun Mootummaa nagaa uummata keenyaa eegu uummanni hanga filatutti, mootummaa ce’umsaa biyyattii keesatti akka gadhaabbachuu qabu dhaadannoo isaaniin gaafataa jiru.
Hiriira Mormii guyyaa har’aa kana bultii dheeraaf irratti qophaa’anii qopheessaa akka turan dubbachuun waraqaa waamichaa barattootaaf EDA galgala harkatti raabsamaa akkasuma gabatee Beeksisaatti waamichi barataaf har’a Sa’afi walakkaa akka lakkoofsa hanashaatti waamame akkuma waamameen milkii gaariin Hiriirri mormii jalqabamuu gabaasan. Waraqaa waamichaa sanarra qabxiiwaan ijoo mooricha ilaallatan kan
1,Mirgi barattoota Oromoo Jijjigaa Yuunibarsiitii irraa dhufanii haa kabajamu, waadaan nuu galame haa eegamu!
2,Muummee folklore fi muummee afaan Oromoo irra dhiibbanaa gahaa jiru haa dhaabbatu!
3,Shamarree "Siisay Jamaal" jedhamtu kan ijoollee Oromoo fii Uummata Oromoo arrabsite irratti mooraan tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qaba!
4,Exit exam’n hafuu qaba!

Qabxiilee jedhan barataan marti fudhatee bahee mirmii dhageessisaa jiraachuutu himame. Haala hiriira sanarraaf suuraawwan video akka arganneen isiniin geenya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s