2 responses

  1. Maaliif nu jalaa baddu maaloo biiftuun bilisummaa nuuf bahaa jirti.obbo LEENCOO LATAA maaliif deebi’anii galan yaada isaanii niin barbaada youtube dhaan adaraa naa dhiheessaa!galatoomaa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: