Guyyaa Yaadannoo FDG  Sadaasa 9 Waggaa 12ffaa Kabajamuuf Jiru Ilaalchisuun Dhaamsa Qeeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Uummaata Oromoo Hundaaf Dabarfame.

Sadaasni 9 Guyyaan Yaadannoo Guyyaan Seenaa Qabeessi, Guyyaan Fincila Diddaa Gabrummaa FDG (meaning Revolt Against Subjugation) waggaan 12ffaan dhiyaate jira. Barri isaa Sadaasa 9-03-2005 ture. Dargaggootni barattootni Oromoo dhalootni Qubee haarawwaan waamicha Qabsoo ABO Uummata Oromoo hundaaf godhee keessatti dursanii owwaachuun bifa adda ta’een Qabsoof hiriiranii warraaqsa akkaa abidda saafaa boba’u diinatti qabsiisan. Wareegama qaalii baasuun mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo haaromsuufi gabbisuun bara Qabsoon Bilisummaa Oromoo bifa adda ta’een dhaloota haarawaa hirmachisuun finiineedha. Jaallaan Ilmaan Oromoo gootota falmaa Irratti Wareegamaan guyyuu kan Yaadannuufi Gumaa isaanii Bilisummaan baanu ta’uu hubachiisna. Kaayyoo isaan Irratti wareegaman galiin gahuuf Qabsoon Qabsoo dhalee, Warraaqsii Warraaqaafi Warraaqsa dhalee bara 2011 hundeeffaama Qeerroo Bilisummaa Oromoof bu’uura ta’e. Qeerroon Bilisummaa Oromoofi goototni barattootni Oromoo shiraafi dura dhaabbannaa diinaa dandamachuun Kaayyoofi akeekaa Goototni Ilmaan Oromoo dabaree itti wal furuun diina Kufisaafi Kufaa  asiin gahaan galmaan gahuuf bifa qindaa’eefi Ijaarameen Sochii Warraaqsa bifa haarawaan Ebla 11/2014 Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FDG Kan Uummata Oromoofi jaarmiyaalee Oromoo hedduu hirmaachise Ifatti dhoosuun Waggaa 4ffaaf qabsoon garboonfataatti xummura gochuuf jiru finiina jira. Sochiin Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FDG Ebla 11/2014  Irraa eegaluun hoogganummaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon addatti qabsiifame uummata Oromoo sadarkaa hundaatti hirmaachisuun Qabsoon daranuu finiinee itti fufe. Yaadannoo Sadaasaa 9 Waggaa 10ffaa FDG booda Sadaasa 12/2015 Warraaqsii Biyyoolessa Oromiyaa  Caalaatti bif itti fufinsa qabuufi kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo galiin gahuuf akkeekkaten Warraaqsi dhowe itti fufe. Sochiin Warraaqsa Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) irraa gara Sochii Warraaqsa Fincila Xummura Gabrummaa ( FXG)tti kan tarkanfates bara kana.  Sochiin Kun utuu wal irraa addaan hin citiin waggaa guutuuf guutummaa bara 2016 uummata Oromoo biyya keessaafi alaa hirmachisuun kan diina muddedha. Gootootni Ilmaan Oromoo qaaliin irraati wareegamaa dachaa kan baasaniifi sirna bulchiinsa mootummaa abbaa irree kallattin bulchinsa waraana jala kan galche warraaqsa FXG dha.

Mootummaa abbaa irree roga hundaan kufee afaan qawwee qofatti rarra’ee jirutti Xummura gochuuf har’as kunoo Uummatni Oromoo Sochii Warraaqsa Biyyooleessa Oromiyaa Fincila Xummura Garbummaa FXG Keessatti miliyoonotaan hiriirree abbaa Irreetti Xummura Gochuuf falmachaa jirra. Dhiigni kaleessa mirga Uummata Oromoo Bilisummaa Saba Oromoofi Walabummaa Oromiyaaf  dhangala’e akkasumaan lafatti hin badne, gara bilisummaafi walabummaatti uumnata Oromoo fidaa jira.

Baranas Sadaaasni 9 Guyyaan Yaadannoo FDG-FXG Waggaan 12ffaan Uummata Oromoo Guutuu Addunyaarra jiran biratti bifa adda ta’een kabajamuuf guyyoota Shan hin callee qofatu jira.

Kan Baranaa 2017 addatti kan kabajamuu yoo ta’u:

✔Biyyaa keessa Oromiyaa guutturraattifi bakka Ilmaan Oromoo argaman hundatti kan kabajamuu ta’uu dhaamsa dabarsina.

✔Biyyootaa ollaafi biyyoota alaa lafa hawwaasni Oromoo jiru hundatti akka kabajamu dhaammatna!!

✔Jaarmiyaalee Qabsoo Bilisummaa Oromoo hundaa biratti akka kabajamuufi yaadatamuu waamicha Oromummaa dabarsina!!

✔Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa keessatti akka kabajamuu dhaamsa dabarsina!!

✔ Marii baldhaan haala yeroo irraatti xiyyeeffachuun mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo hunda keessattifi Bakka Oromoon dhimma Sad aasa 9 Yaadannoo FDG-FXG waggaa 12ffaaf walitti dhufu hundatti ni gaggeeffama.

✔Uummatni Oromoofi Jaarmiyaaleen hawwaasa Oromoo hundii Qabsoo Bilisummaa Oromoo sadarkaa abbaa irreetti Xummura gochuurraa gahee jiru daran milkeessuufi jabeessuuf waan dandeessaan hundaan Qabsoo bilisummaa Oromoo cina akka dhaabbattan dhaamsa keenya dabarsina !!

✔Tokkummaa Uummata Oromoo lafeefi dhiigaan ijaarame jabeessuun, Qabsoo Bilisummaa Oromoo roga hundaan jabeessuun abbaa irree Wayyaanee TPLFtti xummura gochuurratti fulleffachuun kaayyoofi akeeka goototni ilmaan Oromoo qaaliin itti wareegaman galiin gahuu hunduu harka wal qabatne akka hojjetnu dhaammatna!!

✔Guyyaa kana Sababeeffachuun Jarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo hariiroo wal utubbii, wal tumsuufi mirri wal cina dhaabbachuun diina uummata Oromoo roga hundaan jiruufi mootummaa garboonfataa wayyaanee irratti xiyyeeffachuun qabsoo bilisummaa Oromoo galiin gahuuf xiiqeffaannaa guddaan akka hojjetan gadi jabeessinee Waamicha goona!!

Injifannoon Uummata Oromoof

Gadaan Gadaa Xummura Garbummaati.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Sadaasa 4/2017

2 thoughts on “Guyyaa Yaadannoo FDG  Sadaasa 9 Waggaa 12ffaa Kabajamuuf Jiru Ilaalchisuun Dhaamsa Qeeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Uummaata Oromoo Hundaaf Dabarfame.

  1. guyyaan kun qeerroo oromiaatiin haala adda taheen gaggeeffamu qaba.

    paaartiin sochii tanaaf sababa taatees cimuu qabu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s