Hubachiisaa Gabaabduufi Murteessituu Hooggana Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa!!

OromoRevolution Alaabaa ABO lafa kaa’aan lafa nama hin keessisu, qabadhaan nama hin qabachiisu Kaayyoofi Akeekaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo  Ilaalcha Siyaasaa (Ideology) Uummatni Oromoo Waliigalatti hordofuufi itti amanutu nama qabachiisa!!.
Kanumaan bira kutaa ofumaa atakaroofi ajendaa afaanfajjii uumuufi deebii kennuuf ‘busy’ wal gochuun barbaachisaa miti. Kanaan sababeeffachuun ‘busy’ wal gochuun bu’aan isaa diinaaf ta’uus hin dagatiinaa. Hanga kanaan atakaroofi olola afaanfajjiif halkanii guyyaa ergama diinaa waliin rakkattaan halkaniifi guyyaa boqonnaafi aragalfii tokko malee bakka jirtanitti wal ijaaraa, ijaaraama; waan dandeessaniifi karaa dandeessan cufaan Qabsoo Bilisummaa Oromoo jabeessuuf tattaafadha.Yeroon kun uummata Oromoo hundaaf yeroo murteessaadha. Kabajnifi Ulfinni gootota ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegama qaalii kanfaluun dhaloota hardha Qeerroo Bilisummaa dhalchisaniifi uummata Oromoo waliigalatti akeekaafi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo wareegama meeqaan as gahe galiin gahuuf gamtaan hiriiree falmachaa jiruuf haa ta’u!!
Dhugaa, Eejjennoo,Kaayyoofi Akeeka qabna ni bilisomna!!
Qabsoon Itti Fufa gabromsaan ni kufa!!
Injifannoon Uummata Oromoof!!
Gadaan Gadaa Xummura Gabrummaati!!
Onkololeessa. 9/2017

2 responses

  1. Pingback: Hubachiisaa Gabaabduufi Murteessituu Hooggana Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa!! – Site Title

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: