Godin Shaggar Lixaa Magaalaa Ambootti FXG Itti Fufee Jira,Gama biraan Qonnaan Bultooti Rakkoo Xaawoon Wal Qabatee Roorroo Himachaa Jiru.

Adoolessa 13,2017

q10Godina Shaggarlixaa aanoota jiran keessatti rakkoon  hirdhina xaadhoo waan mudateef,qonnaan bultoota yaaddoo guddaa keessa galchee jira jedha gabaasni Qeerroo gama sanaa.
 Qotee bultoonni naannoo sana,mirga jiraachuu waan dhabaniif ,nuti sabni oromoo hanga yoomitti waan hundaan midhaamna ,hanga yoom mirgi keenyaa mulqamnee mirga Waaq- nuuf kenne uummata xinnoo waaqa hin beekne kanaan sarbamna jechaa aadachaa jiraachuu ykn quba nyaachaa jiru.
Xaadhoon omishuu feenee osoo hin taane lafa keenyaa amala nujalaa balleessanii waan abaarsaa nutti fidanii xaadhoo malee ol hin biqilchu,kan dur ciicataan qotannee jiraannu. Qaamni ilaallatus waa’ee kana yoommuu gaafannuu obsaa isin qaqqaba jechaa tura kun kan ta’e jedhaani nurratti raawwatan malee rakkoo kun rakkisee miti dhibaadhummaadha.
Yeroo hunda lukkeelee fi fakkaatonni wayyaanee sababni xaadhoo tutturuu,tajajilli geejjibaa waan nurakkiseef geejjibni deemee fedhee fidu,waan gahaa hin taanee fi mootummaan yeroon rabsuu waan dhiiseef jedhani uummata hubachiisuu yaalani uummanni faara dhabeef.
Qonnaan bultootni ooyruu isaani qotaa bahanii umarratti yommuu rakkoo xaadhoo isaan mudatu gadda guddaa keessa seenanii jiru,dursa osoo nuhubachiisani mallaqa keenyaan gabaarraa bitannee qophaadhu qabna turre jechuun gadda isaani addeessan.
 Mootummaan oromiyaa fi OPDOn hoofaa kan oolan hiyyummaa irratti qabsoomna kan jedhan hiyyeessarratti qabsaadha jiru,waan hunda an miidhamaa akka jiru qaamni ilaallatu nuuf haahubatuun dhaamsa ummata shawaa lixaati,odeeffannoo biraa dudduubaan.
Gama biraan  Magaalaa Ambootti guyyaa hardhaa hiriira bahaa akka jiran qeerroon addeessaan. Guyyaa hardhaa konkoolaataa tokko barbaadahuu fi daandiin Amboo gara wallagaa fi Amboo gara finfiinnee geessu cufaan ooluu himame.Sababni hiriira kana mootummaan wayyaanee akkuma bare qaabeenya oromoo kan uumamaa saamee kootaasaa guutuu didnaan maqaa gibiraan uummata saamuun akka tadhe qeerroon addeessan odeeffannoo biraa walitti deebina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s