Gabaasa FXG Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo.

#OromoRevolution Adoolessaa 13/2017

Itti fufaGidduugaleessaa Oromiyaa Godina Lixa Shaggar Magaalaa Ambootti Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG Kanfaltiin gibiraa dachaa guddaan Uummatarratti dabalamuu waliin walqabatee daran jabaachuun Mormii Guddaan Qeerroo Dargaggoota Oromoo, Daldaltoota fi Uummata Hundaa kan Hirmaachise Warraaqsii Finiinaa jira. 

Warraaqsii kun guyyaa har’aa Magaalaa Amboo Naannoo Awwaaroo irraa eegaluun daandii konkolaataa Finfinnee irraa gara Lixa Oromiyaa Wallaggatti geessuu Irree Qeerroo dargaggoota Oromoon kan Kan Cufaame boodarra Uummaatni Oromoo Magaalaa Amboo bakka jiran hundaa gara sochii Warraaqsaatti dirmachuun warraaqsii FXG bifa Adda ta’een Magaalaa Amboo keessatti dhoofame daran jabaatee itti fufe. Uummatni fi Qeerroon dargaggootni Oromoo sagalee mormii jabaan dhaadannoowwaan armaan gadii dhageesisan

✔kanfaltii gibiraa dachaa sadii oliin nurratti dabalamee hin kanfalluu.

✔Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi mormii maaster plan Finfinnee bara 2014 irraa eegallee gaafachaa jirruuf deebiin hanga keennamutti qabsoon ittifufa.

✔Dr Mararaa Gudinaa dabalatee hidhamtootni Siyaasaa Oromoo hundii gaaffii tokko malee haa hiikaman.

✔waraannii koomandii Poostii wayyaanee nu hin bulchuu, nurraa haa kaafamu.

✔maqaa wixinee Labsii Magaalaa Finfinnee jechuun bu’aa addaa Oromoof eegsifnee kan wayyaaneen jettuu sobaadha, labsii kennameen mirgi uumamaan qabnuufi mirgi abbummaa qe’ee Finfinnee irratti qabnu nurraa waan mulqameef qabsoon deeffanna.

✔Dhiyeessiin Xaa’oo uummata Oromoo irraa dhorkamee waan jiruuf jiruufi jireenyii akkasumas omishnii qotee bulaa Oromoo haala akkaan yaaddeessaa keessa seenaa waan jiruuf mootummaan wayyaanee nurraa bu’uu qaba!!

✔Ilmaan Oromoo kumootaan wareegaman, madeeffaman, hidhamanii fi biyyaarra godaansifamaniif Mootummaan wayyaanee itti gaafatamuummaa fudhatuu qaba jechuun Goototni uummatni Oromoo Amboo warraaqsaa dhoosaan.

Goototni Qeerroon Dargaggootni Oromoo Magaalaa Amboo konkolaataawwaan ergamtoota mootummaa wayyaane irratti tarkaanfii fudhataniin barbadeessaniru.

Yeroo amma gabaasni kun nu gaheetti Abbaan irree wayyaanee waraana komandii poostii uummatarratti bobbaasuun dhukaasa banaa jiraachuufi waraanaan uummata goolaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Gabaasaa guutuun walitti deebina.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s