One response

  1. Ashaam akkam illimman oromoo nageenyii issin hadhaqabuu idoo jirtaanitii…akkasum Qeerroo oromoo fii Adaa Billisummaa Oromoo gallaanii kessaan bilisummaa hatuu egaan jee…Gammtaan Mootummaa Afiriikaa jarmayaa siiddaa diinoot illimman oromoo lafaa issan irratii dhiigaa dhagalsee fii dhagalsaa jiruu finiifiinee hadhuraa oromiyaa kessaat jarruuf demuu , Gaddiifagenyaan balalleefan nutii qeerroon oromoo biyyaa abbaa kessaa jiruu…Gadaan gadaa bilisummatii ..Injiifannoon taan ummataa oromoot.. horaa bula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: