Godina Arsii Aanaa Diksiis Hamdaa Keessatti Wayyaaneen TPLF Leenjii Gaggeessitootaa Jechuun Gaggeesite Irratti Gaaffii fi Diddaa Hojjettoota Irraa Itti Ka’e Deebisuu Hin Dandeenye.

19884224_409105782823196_3542033622031043866_nAdoolessa 7,2017/ Godina Arsii Aanaa Diksiis Hamdaa Keessatti leenjii gaggeessitootaa jechuun wal gahiin Wayyaaneen guyyoota hedduuf gaggeessaa oolte guyyaa har’aa kan xummurame yoo ta’uu.xummura wal gahichaarratti sabboontonni Oromoo gaaffilee ciccimoo gafachuu isaanii maddeen keenya Hamdaa irraa gabaasanii jiru.akka gabaasa achii nu gaheetti waa’ee hiree ufii ofiin

19894989_409105679489873_5105358408558354568_n.jpgmurteeffachuu waa’ee ufiin uf bulchuu fi waa’ee abbummaa biyyaa finfinneerratti ummanni qabu ilaalchisee gaafileen jajjaboon sabboontota ilmaan Oromoo irraa itti roobsamaa oolee jira jechuun gabaasni Handaa irraa nu gahe ni addeessa. kana malees Godina Arsii Aanaa Suudeetti Wayyaanen Guyyoota 10niif Leenjii Hooggansa bu’uuraa jettee kaabinoota gandoota hundarraa walitti qabdee Magaalaa Kullaatti teessusaa turte.kaleessa mormiidhan goolabde.Kaabinoonni dhimma faaydaa addaa finfinnee irratti gaafilee ciccimoo gaafachuu fi qaamni wal gahicha gaggeessaa ture.labsichi ganda gandaan waan irratti mari’atamuuf gaafas gaafii keessaniif deebii kennuu dandeenna jechuu maddeen keenya aanaa Suudee gabaasanii jiru.19748843_454215404947333_4519189670258009992_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: