Godina Wallagaa Yuniversiitii Wallaggaa Keessatti Loltooti TPLF Barattoota Eebbifamuuf Jedhan Doorsisaa Jiru Jedhu Barattooti.

IMG_20170629_220602Waxabajjii 29,2017/Yuunversiitii Wallaggaa keessatti sirna eebbifamtoota bara kanaa irratti diddaan ka’uu. mala jechuun Wayyaaneen baratoota ba’aaf gala dhorkaa jiraachuu Qeerroon gabaase.
Mootummaan gita bittuu abbaa irree Wayyaanee baratoota mooraa yuunversiitii wallaggaa keesssa jiran maqaa eebba bara kanaa irratti mormii kaasuu jedhuun shakkii fi muddamsuu keessa seenuudhaan humna waraanaa guutummaa mooraa yuunversiitii Wallaggaa fi naannoo ishee irra qubsiisee baratoota moorichaa  ba’aafi gala dhorkaa akka jiru maddeen qeerroo mooraa yuunversiitii wallaggaa irraa gabaasan.
Haaluma kanaan murni afaan kijibaa fi faajjii arraba dhadhaa dibachuun uummata oromoo saamaa fi ajjeesaa jirtu wayyaanee torban kana guutuu waraanaa isaa jumlaan mooraa yuunversiitii wallaggaa fi naannoo ishee irra erga raabseen booda baratoota moorichaa doorsisuu fi sakattaiinsa hamaa irratti geggeessaa akka jirullee gabaafame.Akka maddeen keenya mooraa yuunversiitii wallaggaa irraa nu qaqqabanittis mootummaan wayyaanee sirna eebba baratoota waggaa kanaa irratti mormii jabaan dho,uu mala jechuun nagaa fi rifaatuu akkaan jabaa ta’e keessa seenuudhaan baratoota irratti sakata’iinsa jabaa fi doorsisa dhala namaaf hin malle raawwachaa akka jiru maddi oduu qeerroo moorichaa itti dabaluun ifoomsee jira.
Kun kanumaan osoo jiruus sirni afaan qawwee fi humnaan biyya oromiyaa saamee bulchaa jiru wayyaaneen torban kana keessa diddaanra baratootaa sirna eebbifamtoota bara kanaa irratti ni ka’a jechuun shakkii keessa erga seeneen booda guutummaa mooraa yuunversiitii wallaggaakeessa kaameeraa dhoksaa/security camera kan jedhamu raabsuudhaan dhoksaan baratoota oromoo moorichaa ittiin to’achuuf akka tolutti hidhaa akka jirullee maddeen qeerroo mooraa yuunversiitii wallaggaa itti dabaluun ifoomsee jira.Gootowwan qeerroon mooraa yuunversiitii wallaggaas sirna eebba bara kanaa irratti yaadannoo wareegamtoota ilmaan oromoo biyya abbaa isaanii jaallatan oromiyaaf jecha wareegamaniif akka taasisan dhaamsa oromummaa waliif dabarsaa akka jiran maddi oduu Qeerroo mooricha irraa itti dabaluun addeessee jira.
Kana malees sirna eebba baratoota mooraa yuunversiitii wallaggaa kan guyyaa sanbata duraa irratti mormiin dhalachuu mala shakkii jedhu keessa erga seeneen booda wayyaaneen mooricha keessattis basaastotaa fi jaleewwan sirna wayyaaneef dhadhaabbata ta’an akkasumas poolisoota sirna wayyaanee waliga’ii dhoksaan teessisaa akka jirus qeerroon gabaase.

1 thought on “Godina Wallagaa Yuniversiitii Wallaggaa Keessatti Loltooti TPLF Barattoota Eebbifamuuf Jedhan Doorsisaa Jiru Jedhu Barattooti.

  1. Pingback: Godina Wallagaa Yuniversiitii Wallaggaa Keessatti Loltooti TPLF Barattoota Eebbifamuuf Jedhan Doorsisaa Jiru Jedhu Barattooti. – OROMIYAANWANOFITIABBAATUU EGATAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s