One response

  1. Baayyee gaariidha yaa qeerrookoo jabaadhaa jajjabaadhaa,fuulduratti kaadhaa duuba ilaaluun hinjiru hanga bilisoomnutti!! Waa’ee ONN kanus waan hedduutu naaf hingallee,odoo ibsa bal’aa irratti naaf kennitanii gaariidha ulfaadhaa!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: