Neocolonialism fi Shira Diinaa Maqaa Qubee Afaan Oromoo Jijjiiruu jedhuun Gadi Bahee ilaalchisuun Dhaamsa Gudunfaa Dubbii.

The use of economic, political, cultural or other pressures to control or influence other Countries, especially former dependencies. It is the control of less- developed or developing countries by developed countries through indirect means. It may simply refers to the  involvement of powerful countries in the affairs of less powerful countries. In this sense , it implies a form of economic imperialism.
   Guyyaa Wayyaaneen afaan qawweetti fayyadamtee qawween aangoo dhuunfatte irraa kaasee , Ameriikaan Wayyaanee dugda duubaan gugguufaa har’a geesse, wayyaanee keessaan gortees Qabsoo keenya duras dhaabbachaa turte, har’allee sanumatu muldhata. Ambi maqaa USIAD jedhuun qabeenyaa invest godhee seenaa kee, duudhaa kee, safuu kee, eenyummaa kee,  aadaa kee fi Afaan kee hin beekne har’a anatu siif beekaa, hiree Afaan kee nutu siif murteessaa jechuun sirna kolonii nurratti gaggeessa jirti.

Qabsoo afaanii Goototni Oromoo baroota dheeraa irratti wareegama qaalii kanfaluun uummatichaan gahanii uummaatni Oromoo har’a ilmaan godhaatee dhaloota Qubee miliyoonotaan ittin barsiifatee guddifacha jira. Beektootni hedduun bu’aa wareegamtoota Oromoo kan ta’an dhalootni Qubee  omiishamaniiru  ilmaan  Kanaaf kara adeemtuun ofumaa dhamaati malee itti hin milkooftu.
    Akeekni kun kan itti yaaadameef har’a Oromoon qabsoo mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu fi ofiin of bulchuuf hiriiree falmachaa waan jiruufi diina sadarkaa  angoo irraa qaarisuu irra waan gaheef diinni olola afaanfaajjii uumuufi gaaffiin uummata Oromoo fi qabsoon uummata Oromoo dhimma Afaanii irratti hirkisuufi moggaatti ittin dhiibuuf kana butattee kan kaate ta’uun ifaadha. Kanuma waliin kan wal qabateen sabboontoota Oromoo ittin busy gochuuf shira yaadame keessa tokko. Shira kana irra aanuuf Oromoon hojii manee wayyaanee qabsoo jabeessuun wayyaaneetti deebisuutu furmaata. Qabsoon jala dhaabbachuudha, Qubeen Afaan Oromoo bakka hundatti A, B, C , …Z  jechuun itti fufuu qaba. Tasuma waan ammaa OPDO wayyaaneen muddama seentee afaaniin sobdee waan kaleessa TVO tti baatee Qubeen Afaan Oromoo jijjiirame (L,A,G,M) jettee erga labsitee deebitee dhiyeenyaa immoo muddama waan seenteef tartiibni Qubee hin jijjiiramne jechaa jirtuuf namni gowwomfamuuf hin jiru. Biiroon Barnoota Oromiyaa ittigaafatama seenaa keessaa hin baane keessa seentee jirti.
Firoonnii Wayyaanee OPDO shira kana haguuguuf biyyaa keessaafi alaa waan qabdanii gadhiiftan dhabaa jirtan afaan keessan Cuqqaallaadha uummata Oromoo irraa gadi taa’a. Uummatni Oromoo dammaqinsa siyaasaa fi Sabboonummaa isin har’a qabna jettan kana bira darbee  bilisummaa isaa kabachiifachuuf qabsoo irra jira.
    Uummatni Oromoo fi Qeerroon Dargaggootni Oromoo, goototni barattootni Oromoo, beektootnifi hayyootni Oromoo biyyaa keessa fi  iyyaa hambaa jirtaan olola afaan faajjii namootaa muraasaan oliif gadi oofamutti gurraa keessan hin kenniina. Rakkoo waliigalaan keessaa jirruuf furmaatni tokkichi qabsoo FXG bifa dandahamuu hundaan itti jabaachuudha. Qajeelfamoota Sochii warraaqsaa yeroo yeroon haala yeroo irratti hundaa’uun harka lafa jalaan dabarfamu irratti hundaa’uun qabsoo finiinsuutti jabaachuun dirqama uummata Oromoo hundaati.
      Ilmaan Oromoo hojmanee diinaa afarsaa oluun akeekaafi kaayyoo diinaa milkeessuu ta’uu beekuun; Adeemsaa qabsoo jabeessuufi kaayyoo diinaa fashaleessuu, tokkummaa uummataa tiksuufi jabeessuu irraatti akka hojjettanii fi Sochii warraaqsa biyya keessa cina waan dandeessaniin akka dhaabbattan dhaamsaa isiniif dabarsina.
           Waliin Ka’an Waliif Ta’an, Waliif Ta’an Biyyaaf Ta’an!!
                  Injifannoon Uummata Oromoof
                     Seeneessaa Qeerrootiin.

2 responses

  1. Pingback: Neocolonialism fi Shira Diinaa Maqaa Qubee Afaan Oromoo Jijjiiruu jedhuun Gadi Bahee ilaalchisuun Dhaamsa Gudunfaa Dubbii. – OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: