Godina Addaa Naannawa Finfinnee Bulchiinsi Naannoo Sabbataa Xaa’oon Ummataaf Akka Hin Raabsamne Dhorkaa Jira.

Waxabbajjii 10,2017 /Godina Addaa Naannawa Finfinnee Bulchiinsa Magaalaa Sabbatatti Xaa’oon namoota harka qalleeyyiidhaaf gurguramaa akka hin jirre maddeen oduu keenya gabaasanii jiru.akka gabaasni achii nu gahe addeessutti Xaa’oon gatii qaalii ta’uu irraa kan ka’e namoonni harka qalleeyyiin bitachuu akka hin dandeenye gochuun bulchiinsi magaalattii ummata ittiin saamaa jiraachuun dhagayamee jira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: