Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Asaasaa keessatti ergamtooti TPLF(OPDO) haaromsa gadi fageenyaa jechuun guyyaa guyyatti ummata dirqamaan walitti qabaa jiru.

Ebla 26,2017/ Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Asaasaa keessatti OPDOn haaromsa gadi fageenyaa jechuun guyyaa guyyatti ummata dirqamaan walitti qabaa jirti.kana malees qonnaan bultoota sossobachuuf jettee Oorruu qonnaan bultoota Bishaan jallisiitiin omisha gara garaarratti bobba’an jajjabeessuuf maqaa jedhuun gandoota aanichaa keessa olii gadi deddeemanii siyaasaa ufii gaggeeffataa jiru.Itti gaafatamaan Abbaa taaytaa  misooma jallisii Godina Arsii lixaa Obbo Umar Ejeroo kaabinoota Aanicharraa walitti qabatee maqaa misoomatiin ummata Oromoo guutummaa Oromiyaatti jibbaa Wayyaaneef qaban gadi bayanii addunyaatti mul’ifachaa turan sossobachaa oolee jira.Ummanni Oromoo fuula isaa gara misoomaatti deeffachuu qabdan Dargaggoota teessan tan gocha badiirratti bobba’an akka gara misoomaatti deebi’an gorfadhaa.Dhaabni tokkichi ummata Oromootiif dhaabbate Dhaaba keenya qofa jechuun kijiba isaa tuulaa oolee jira.

Gama biraan Godina Arsii lixaa Magaalaa Shaashamannee gandoota adda addaa keessatti W ayyaaneen ummata diqamsiiftee manneen hojii mootummaa mormitootatu barbadeessef buusii buusaa jechuun ummata hiraarsaa jirti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: