Dabballooti Wayyaanee Daldaltoota Irraa Dirqamaan Gibira Seeraa Alaa Guuraa Jiru.

Ebla 26,2017/Godina Addaa naannawa Finfinnee Magaalaa Sandaafaa Bakkeetti ergamtoonni Wayyaanee OPDO daldaltoota dirqamaan gibira humna isaanitii ol kaffalchiisaa jiru.Ergamtoonni wayyaanee kunniin gibira ummanni humna keenyaa oli jedhee mormachaa ture osoo jiruu ammallee dirqamaan bakka hojii isaaniitti dhaqanii dirqamaan gibira humna isaanitii olii akka kaffalan dirqisiisaa jiraachuu Qeerroon naannawa sanii gabaasee jira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: